ترانه های خيام.................................................. به انتخاب وبا مقدمه ی صادق هدايت

 

در کوچه باغهای نشابور................................................................ از شفيعی کدکنی

 

در باره ادوارد فيتزجرالد مترجم رباعيات خيام..................... به قلم دکتر غلامحسين يوسفی

 

چکيده ای درباره فريدالدين عطار نيشابوری.............جمع آوری از نيشابور دات کام

 

معرفی هلموت ريتر ، خاور شناس آلمانی

و مترجم آثار عطار به زبان آلمانی .........................جمع آوری از نيشابور دات کام

 

شفيعی کدکنی.......................................................جمع آوری از نيشابور دات کام