17/11/1381

پيكره سنگي نيشابور، حلقه اتصال تمدنهاي بين النهرين، ايران و باختر است

 

پيكره سنگي مكشوفه از نيشابور متعلق به هزاره سوم پيش از ميلاد به اعتقاد كارشناسان بدليل دارابودن ويژگيهايي، حلقه اتصال تمدنهاي بين النهرين، ايران و باختر محسوب مي شود.

به اعتقاد كارشناسان در صورتيكه اين پيكره در نيشابور ساخته شده باشد مي توان به جرات گفت كه اين شهر در اواسط هزاره سوم پيش از ميلاد اگر خاستگاه فرهنگ پيشرفته آن عصر نبوده، بي شك يكي از مراكز بزرگ فرهنگي، هنري، اعتقادي و تجاري به شمار مي رفته است.

به گزارش واحد اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي كشور، پيكره مذكور دربرگيرنده خصوصياتي از پيكره هاي بين النهرين، جنوب و جنوب شرقي ايران، دره سند و باختر در هزاره سوم پيش از ميلاد است.

اين پيكره، با ارتفاع 9 و عرض 11 سانتيمتر تجسم مردي است كه ظاهرا بر روي چهارپايه اي نشسته و پوشاك بلند پوستي او سرتاسر بدنش را پوشانيده به نحوي كه چهارپايه نيز پنهان شده و تنها سر و دستهايش نمايان است.

به گفته لباف خانيكي معاون پژوهشي ميراث فرهنگي خراسان، اين پيكره سنگي مشتمل بر پنج قطعه قابل تفكيك شامل تنه، دستها، سر و سرپوشي شبيه عمامه مي باشد.

بررسيهاي صورت گرفته بر روي اين پيكره نشان مي دهد تنه و سرپوش از جنس "كلرايت clorite" يا سنگ صابون و سر و دستها از جنس "كلسيت calcite" يا سنگ سفيد است.

اين پيكره به لحاظ فرم و هيات كلي و نحوه نشستن همانند پيكره هاي كشف شده در "ماري" و "تلو" بين النهرين و "داشلي" در باختر است و از جهت تلفيق مواد تشكيل دهنده همانند پيكره هاي كشف شده در "واركا"، "خفاجه"، "تل اسمر" و "ماري" در بين النهرين، "تپه يحيي" در ايران و "داشلي" در باختر است.

پيكره مذكور از نظر پوشاك نيز با موارد مكشوفه از محوطه هاي باستاني "خفاجه"، "آشور"، "ماري"، "اور"، "تلو" و "داشلي" باختر مشابهت دارد.

به گفته كارشناسان به لحاظ به كارگيري نوع سنگ نيز پيكره نيشابور همگون با پيكره هاي "تپه يحيي" و "شهرسوخته" در ايران، "موهنجودارو" و "وهاراپا" در دره سند و "داشلي" در باختر است.

اين پيكره سنگي پنج هزار ساله در بخش باستان شناسي موزه نيشابور به تماشا گذاشته شده است.

موزه نيشابور با مساحت 550 مترمربع و از نوع موزه هاي محلي و منطقه اي است كه براي بررسي چگونگي تكامل فرهنگ و زندگي مردم منطقه در سه بخش باستان شناسي، مردم شناسي و بخش ويژه كه دربرگيرنده مجموعه هاي اهدايي مردم مي باشد، طراحي شده است.

منبع: ميراث فرهنگي

 

بازگشت